RED-Safehouse har eksisteret siden starten af 2004, og vi har mere end 10 års praksisnær erfaring og viden om at arbejde med unge, der er på flugt fra æresrelaterede konflikter.

I kraft af vores daglige kontaktflade med de unge beboere, har vi gennem årene opnået et unikt indblik i de særlige problemstillinger og udfordringer, som unge i æresrelaterede konflikter kæmper med. Og vi er vant til at arbejde med individuelt tilpassede løsningsmodeller, som tager udgangspunkt i den enkelte unges specifikke situation og udfordringer.

Gennem årene har vi ligeledes opbygget et stærkt og veludviklet netværk til andre eksperter og organisationer, som har med unge i æresrelaterede konflikter at gøre. Vores samlede ekspertise er således dels baseret på et dybdegående kendskab til de best practice erfaringer, der findes på området, og dels på den vidensudvikling og forskning, som finder sted inden for feltet.

Hvad er en æresrelateret konflikt?

Æresrelaterede konflikter opstår typisk inden for familien og skyldes en opfattelse af, at et familiemedlem har krænket eller vil krænke familiens ære ved at handle i strid med normer for, hvad der opfattes som god og ærefuld opførsel.

Æresbegrebet knytter sig til forestillinger om familiens generelle status og især om kvindens ærbarhed i familien. Kvindens ære er primært knyttet til hendes seksualitet, hvilket betyder, at familiens ære ofte afhænger af, om kvinden opfattes som ærbar og værner om sin mødom.

En konflikt kan fx opstå, hvis en ung får en kæreste, modsætter sig familiens ønsker til ægteskab eller ønsker en omgangskreds eller uddannelse, som går imod familiens vilje. Det er primært unge piger og kvinder, der udsættes for æresrelaterede konflikter, men også unge mænd kan være udsat.

Konflikten kan medføre alvorlige overgreb som fysisk og psykisk vold, tvangsægteskab, udstødelse fra familien eller omfattende social kontrol og indskrænkning af den unges bevægelsesfrihed.

Der er tale om social kontrol, når familien kontrollerer og adfærdsregulerer den unge med henblik på at beskytte familiens ære og traditioner. Den sociale kontrol af unge kvinder og mænd øges i de tilfælde, hvor forældre og søskende befinder sig under et stærkt pres fra deres omgivelser i forhold til at vælge familiens/slægtens interesser frem for deres barns ønsker. Også forældre kan derfor være ramt af den sociale kontrol og/eller udøve den under pres.

Er du i tvivl, om du oplever en æresrelateret konflikt?

En æresrelateret konflikt i familien er man nødt til at tale med nogen om, hvis:

• Du ikke selv bestemmer, om du vil giftes.

• Du skal komme lige hjem efter skole og bliver straffet, hvis du ses med venner.
• Du er bange for, at dit pas bliver taget fra dig, når I skal på ferie uden for Europa.
• Du er bange for at tale med din familie om dine ønsker for fremtiden.
• Du er nødt til at lyve og leve et dobbeltliv for at kunne have et normalt ungdomsliv.

Hvis du har oplevet en eller flere af disse ting, kan vi hjælpe dig.

Resultater og evalueringer

RED-Safehouses indsats er tilrettelagt ud fra et konsekvent fokus på at opfylde vores målsætninger. Kort fortalt er formålet med et ophold på RED-Safehouse, at de unge i en akut fase får den nødvendige tryghed og sikkerhed døgnet rundt. Samtidig arbejdes der fra opholdets start på, at den enkelte unge forberedes til at få en selvstændig tilværelse på sigt, uden for RED-Safehouses beskyttede rammer, med uddannelse og arbejde. Endelig tilbydes efterværn, der støtter de unge i at fastholde de igangsatte forløb i forbindelse med udflytning fra centret og etablering i egen bolig.

For at sikre, at vi lever op til vores målsætninger, gennemfører vi løbende interne evalueringer, ligesom der gennem de senere år er foretaget en række eksterne og uafhængige evalueringer af vores virke. De eksterne evalueringer fra 2012 og 2013 fremhæver blandt andet, at:

  • RED-Safehouses organisation er professionel og velfungerende, og der er opbygget en organisation, som fungerer både fagligt og administrativt. Udsagn fra interviewede unge understreger, at processen fra modtagelse, afklaring, dagligdag på RED-Safehouse og over til udslusning gennemføres trygt, sikkert og professionelt.
  • RED-Safehouse har indfriet målsætningen om at sikre de unge beboere beskyttelse og sikkerhed.
  • Hovedparten af beboerne oplever en øget grad af personlig frihed og selvstændighed efter opholdet på RED-Safehouse.
  • 3 ud af 4 beboere på parafdelingen og 40% af beboerne på kvindeafdelingen lader til at kunne klare sig selv på egen hånd efter opholdet hos RED-Safehouse. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at de flytter i egen bolig eller sammen med en ven/veninde.
  • Flere af de unge, som er flyttet tilbage til deres familie efter ophold på RED-Safehouse, nævner, at familien efter opholdet på RED-Safehouse tager deres ønsker og behov til fremtiden mere alvorligt.
  • Nuværende og tidligere beboere bekræfter i interview, at de er blevet mere selvstændige af at opholde sig på RED-Safehouse, og de har lært selv at lave mad, gøre rent, vaske tøj og lægge budget, hvilket mange ikke er vant til at gøre hjemme hos familien. Opholdet på RED-Safehouse har således rustet beboerne bedre til at kunne klare hverdagen og ikke være afhængige af andre.
  • Erfaringerne med tilbuddet om efterværn er gode. Hovedparten af de tidligere beboere, som evaluator har interviewet, er af den opfattelse, at det er betryggende altid at kunne kontakte RED-Safehouse både i forhold til praktiske spørgsmål og vedrørende psykiske problemer.

Evalueringerne er foretaget af Brøndum & Fliess og kan læses i deres fulde længde her:

Evaluering af RED-Safehouse. Slutevaluering af kvindeafdeling (2012)

Evaluering af RED-Safehouse. Slutevaluering af parafdeling (2013)

Presse

Her kan du downloade vores informationsfolder, samt pressemeddelelser og pressebilleder. Vi har også udvalgt en række links til medieomtale vedrørende RED-Safehouse og æresrelaterede konflikter.

Hvis du er journalist og ønsker at lave en historie om RED-Safehouse, bedes du først orientere dig i presserummet og i sektionen “Publikationer & links” og herefter kontakte direktør Anita Johnson på tlf. 45 11 78 00.

Download informationsfolder


Pressemeddelelser

RED Safehouse åbner nyt botilbud i Jylland (23-11-2015)

RED får nyt navn og lancerer ny hjemmeside (20-10-2014)
Advarsel mod falsk hjemmeside (20-10-2014)


Pressebilleder
Pressebilleder må kun benyttes med henvisning “Foto: RED-Safehouse”.

Direktør Anita Johnson • Fælleslokale 1 • Fælleslokale 2 • Beboer-værelse • Beboer-værelse (ubeboet) • Motionsrum • Sikkerhedssluse • Velkommen-skilt


Medieomtale

“Nadia flygtede fra social kontrol”
Artikel, Berlingske, november 2016

“Hvad skal dit nye navn være?”
Artikel, Belingske, oktober 2016

“RED-safehouse glæder sig over regeringens millionudspil mod parallelsamfund”
Artikel, Berlingske, september 2016

“Nyt safehouse for folk på flugt etableres”
Interview med Anita Johnson, TV2 Østjylland, marts 2016

“Mænd må alt, men kvinder må ikke en skid”
Artikel, BT, november 2015

“Der går en alarm i gang, bare du stikker hovedet ud af vinduet”
Artikel, Information, april 2015. En artikel ud af 8 i en serie om at være “på flugt fra familien”

“Akutcenter: Kun 1 ud af 10 ofre for æresforbrydelser går til politiet”
Artikel, DR, juli 2014

“Derfor går Amina ikke til politiet: Familiens omdømme ville være ødelagt”
Artikel, DR, juli 2014

“Tre gange så mange unge indvandrere søger hjælp”
Artikel, Berlingske, april 2014

“Æresvold: Ung pige klædt nøgen og pisket”
Artikel, Ritzau, august 2013

“Amina vil ikke ødelægge familiens ære”
Artikel, TV2, april 2012

“Behov for styrket indsats mod tvangsægteskaber”
Leder, Bornholms Tidende, juli 2012

“Social kontrol”
Tema-artikler, Socialpædagogen, februar 2011

Publikationer og links

Her har vi samlet en række relevante rapporter og andre publikationer vedrørende æresrelaterede konflikter og social kontrol i Danmark. Rapporterne rummer resultater fra de seneste års forskning og vidensudvikling inden for feltet.

Listen rummer desuden en række relevante inspirationskataloger og links til sider, der beskriver de politiske handleplaner på området og en række af de forskellige tilbud, der findes til unge og fagfolk.

Rapporter

Nydanske LGBT-personers levevilkår – Rapport fra oktober 2015 fra ALS Research. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2015.

Dobbeltliv – en rapport om baggrunden for og konsekvenserne af at leve et dobbeltliv for unge med æresrelaterede problemer
Etnisk Ung, Landsorganisation for Kvindekrisecentre (LOKK) 2014

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund
Als Research. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 2014

Ung i 2011. Nydanske unges oplevelser af social kontrol, frihed og grænser
Als Research. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 2011

Familien betyder alt – Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier
TrygFonden. 2011.

Social kontrol i etniske minoritetsfamilier
Etnisk Konsulentteam. Københavns Kommune. 2010

Brugerundersøgelse om æresrelateret vold
Servicestyrelsen. 2009.

Inspirationskataloger m.m.

Personlige fortællinger på dansk, arabisk og farsi Merantis. Merantis er et projekt der samler kvinders personlige historier om brud med vold og genopbygning af deres liv. Både på dansk, arabisk og farsi. Du kan høre fortællingerne ved at følge linket, eller downloade MERANTIS app i App Store eller Google Play.

Et spørgsmål om ære.
Unges bud på at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter

Idékatalog. Als Research. Socialstyrelsen. 2014

Ære og konflikt – metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter
Artikelsamling. Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK). 2013

Veje til et godt ungdomsliv. Inspirationskatalog om social kontrol
Navigent. Københavns Kommune. 2013

Ære og konflikt – Forældre i fokus
Artikelsamling. Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK). 2012

Ære og konflikt – Drengenes rolle
Artikelsamling. Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK). 2011

Udvalgte links

National strategi mod æresrelaterede konflikter
Udlændinge- og integrationsministeriet, 2016

 Rammer for indsatser i æresrelaterede konflikter
Oversigt over lovgivning og publikationer på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.

Etnisk Ung. Rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagfolk
Etnisk Ung – Projekt for oplysning og rådgivning.

VISO. Rådgivning til kommuner om indsats mod æresrelaterede konflikter
Socialstyrelsen. Mulighed for at få socialfaglig vejledning og konsulentbisstand, bl.a. af rådgivere fra RED Safehouse

Etnisk Konsulentteam. Konsulentbistand for fagfolk
Københavns Kommune.

Connect. Et mentorforløb for unge kvinder med etnisk minoritetsbaggrund
Ungdommens Røde Kors.

Mærk. Oplysning om æresrelaterede konflikter (app).
Applikation til mobiltelefoner. Download til iPhone. Download til Android mobil.
Adapt. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.