RED-Safehouse er landets mest sikre og specialiserede opholdssteder for unge, der er på flugt fra æresrelaterede konflikter. Sikkerheden er med til at sikre, at den unge kan være tryg og slappe af. Det høje sikkerhedsniveau på RED-Safehouse sikres bl.a. ved, at afdelingernes adresser er hemmelige, at der er video-overvågning omkring bygningerne, og at det kun er personalet, der kan lukke folk ind.

Man skal igennem et slusesystem for at få adgang til bygningerne. På alle vinduer er der opsat censorer, der vil aktivere alarmen, hvis nogen forsøger at kravle op af bygningerne, og der er opsat alarmer i alle rum. Desuden er der erfarent personale omkring de unge døgnet rundt.

På RED-Safehouse er der i alt plads til 38 unge kvinder og mænd. Pladserne er fordelt mellem de to afdelinger som hver har hhv. 26 og 12 pladser.

RED-Safehouses afdeling på Sjælland er et stort hus delt mellem 3 områder i huset. Der er en administrationsafdeling med kontor og mødelokale. Derudover er der en beboergang forbeholdt unge kvinder med plads til 13 unge, fordelt på dobbelt og enkeltværelser. Forbeholdt unge mænd og par er der en beboergang med plads til 10 unge på 5 dobbeltværelser. Der er fælles køkkener, fælles stuer, fælles vaskerum samt fælles toilet- og badeområde i forlængelse af begge beboergange.

Når man ikke er på værelset, kan man opholde sig i fællesområderne bestående af en stor stue med plads til at spise sammen, eller man kan benytte det store åbne træningsrum. Hvis man skal ryge, så er det muligt at gå ud i en aflukket have,  som er det eneste sted der må ryges.

RED-Safehouses afdeling i Jylland byder på 5 dele lejligheder. Værelserne er indrettet med seng, klædeskab, bord og stol. Fra lejlighederne er der direkte adgang til fællesarealer. Her er flere mindre rum, hvor man kan spille spil eller se fjernsyn mm. Derudover er der et stort køkkenalrum med både spise- og sofaplads, samt undervisnings- og motionslokale.

Se billeder fra RED-Safehouse her.

Udslusningboliger

Udover de 38 pladser har RED-Safehouse 21 eksterne udslusningspladser, som er til de unge, der har behov for en ”mellemstation” fra en meget beskyttet tilværelse på RED-Safehouse til livet i egen bolig. I udslusningsboligerne tilbydes botræning i et mindre beskyttet miljø. Man kan bo i RED-Safehouses udslusningsboliger i op til 1 år.

Mål for ophold i en udslusningsbolig
At danne ramme for unge i en æresrelateret konflikt, der efter ophold på RED-Safehouse, er sikkerhedsafklaret i et omfang, som gør det muligt at tilbyde et værelse, med færre sikkerhedsforanstaltninger og dermed flere individuelle udfoldelsesmuligheder end på RED-Safehouse. Rammerne skal fortsat vægte sikkerheden omkring den enkelte unge, men skal i endnu højere grad tage afsæt i det enkelte individ, dennes mål, selvstændighedsarbejde og mulighed for netværksdannelse. Da en af de helt store udfordringer for de unge er tab af netværk i nære relationer og identitetsunderstøttende fællesskaber, vil der udover fokus på den enkelte unges mål for fremtiden (livsform, uddannelse og arbejde) og handlerum (helbred, økonomi og sikkerhedsforhold), være fokus på at knytte an til fællesskaber.


Vision med ophold i en udslusningsbolig
Gennem en helhedsorienteret tilgang og med afsæt i den enkelte unges liv, at skabe rum for den unge til at finde frem til egne værdier og hvilken retning, de ønsker for deres liv. I den proces at give gode rammer for at tage del i forskellige fællesskaber, som dels kan være identitetsafklarende og dels kan modvirke ensomhed. Derudover at understøtte en selvstændighedsproces, som vil give den enkelte unge en større grad af frihed til at vælge.

Når man flytter ind på RED-Safehouse, kan man få krisehjælp og omsorg. Det er ikke en let beslutning at forlade hele sin familie og sit netværk, og derfor er vi opmærksomme på at tage godt imod unge mænd og kvinder i en svær situation.

I et samarbejde mellem personalet og den enkelte beboer laves der en plan for opholdet på RED-Safehouse, som skal hjælpe med at gøre den unge klar til en selvstændig tilværelse. Det er individuelt, hvad den enkelte unge har brug for, og derfor inddrages relevante samarbejdspartnere i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Det kan være psykolog, kommunale rådgivere, politi, uddannelsessteder, læge eller konfliktmæglere gennem LOKK, hvis den unge har ønske om at genoptage kontakten med familien.

Foruden akut beskyttelse og høj sikkerhed tilbyder RED-Safehouse således et helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt forløb, hvor de unge beboere modtager hjælp og støtte til, at de mentalt, socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk bliver i stand til at klare sig selv.

Efterværn

Når man flytter fra RED-Safehouse eller fra RED-Safehouses udslusningsboliger, er det stadig muligt at have kontakt med personalet i et efterværn. Efterværn tilbydes til beboere, som enten flytter i egen bolig eller vender hjem til familien efter en succesfuld mægling.

Formålet med efterværnsindsatserne er at støtte de unge i overgangen til et liv uden for RED-Safehouses beskyttende rammer. Der kan være brug for støtte i en lang periode, når man er flygtet fra hele sit netværk og familie. Derfor har vi flere forskellige efterværnstilbud.

RED-Safehouses efterværn består af tre forskellige basispakker:

Basispakke 1: For unge, som flytter i egen bolig tæt på RED-Safehouse.
Basispakke 2: For unge, som flytter i egen bolig langt fra RED-Safehouse.
Basispakke 3: For unge, som flytter hjem til familien igen.

Basispakken bestemmer, hvor ofte RED-Safehouse tager kontakt til den unge, og om denne kontakt foregår telefonisk eller ved, at en medarbejder fra RED-Safehouse kommer på besøg. Desuden tilbyder vi et udvidet efterværn for beboere, der har et større kontaktbehov. I det udvidede efterværn indgås der aftale med beboerens hjemkommune om en kontaktperson inden fraflytningen. Hjemkommunen får tillige mulighed for på timebasis at købe medarbejdere i RED-Safehouse til at udføre efterværnet. RED-Safehouse har desuden etableret et samarbejde med Ungdommens Røde Kors, der sammen med LOKK driver en frivillig mentorordning. Læs mere om vores samarbejdspartnere her.

Konkrete aftaler om efterværn laves med den enkelte unge, når der planlægges udflytning fra RED-Safehouse eller udslusningsboligerne.

RED-Safehouse fungerer som VISO-leverandør, hvor vi bidrager til specialrådgivning og udredning i forhold til æresrelaterede konflikter. VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på social- og specialundervisningsområdet, som yder gratis rådgivning til fagfolk, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

RED-Safehouse tilbyder desuden kurser og rådgivning til både fagfolk og unge. Vores rådgivning og kurser er baseret på mere end 10 års erfaring og praksisnær viden om unge i æresrelaterede konflikter.

Rådgivning for unge

Unge kvinder og unge mænd, som selv er udsat for æresrelaterede konflikter, tilbydes gratis råd og vejledning døgnet rundt.

  • RED-Safehouse kan kontaktes 24 timer i døgnet på 45 11 78 00.
  • RED-Safehouse tilbyder også telefonisk rådgivning via Etnisk Ungs Hotline 70 27 76 66, som RED-Safehouse servicerer i aften- og nattetimerne samt i weekenden.

Rådgivning og kurser for fagfolk

For fagfolk, der kommer i kontakt med unge, der udsættes for æresrelaterede konflikter, bistår RED-Safehouse både med rådgivning i konkrete sager samt afholder kurser med forskellige udvalgte temaer.

RED-Safehouse tilbyder kurser til fagpersonaler og andre professionelle, hvor vi kan fortælle om:

  • RED-Safehouses indsatser ved æresrelaterede konflikter og hvordan vi arbejder med de unge, der må flygte fra æresrelateret vold
  • Forholdet mellem det socialpædagogiske arbejde, og håndtering af sikkerhed
  • RED-Safehouses erfaringer med de unge – hvordan kommer de videre?
  • Symptomer og risikofaktorer ved æresrelaterede konflikter
  • Metode til risikovurdering og håndtering af sikkerhed

Kontakt os for at aftale nærmere om kurser eller rådgivning omkring arbejdet med unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter.

Download informationsfolder

Der er pt. ingen ledige stillinger.